• Dự án: Đường hoa Yên Bái
  • Hạng mục: Cảnh quan
  • Xây dựng địa điểm: Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hoàng Nhất Nam
  • Đơn vị tư vấn và thiết kế: Mein Garten Công ty Cổ phần
  • Đơn vị thi công: Công ty TNHH Đô thị Kiến trúc

Xem thêm hình ảnh Đường hoa Yên Bái:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *