Meingarten

DỊCH VỤ

Hàng nghìn khách hàng đã tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi

Xem chi tiết

Tư vấn và thiết kế ngoại thất, cảnh quan

Xem chi tiết

Thi công cảnh quan sân vườn

Xem chi tiết

Cung cấp giải pháp công nghệ

Xem chi tiết

Chăm sóc ngoại thất, cảnh quan

Xem chi tiết

Cung cấp cây xanh nội/ngoại thất

Xem chi tiết

Cung cấp thiết bị làm vườn

Xem chi tiết
Phản hồi của khách hàng

“Các thiết kế của Meingarten rất tuyệt vời, sau khi trải nghiệm kết quả cuối cùng cảm giác như đang trong khu vườn thượng uyển”

CHUYÊN GIA

Của Meingarten

Tổng Giám đốc

Vương Đạo Hoàng

Giám đốc Cảnh quan

Phạm Anh Tuấn

Phó Giám đốc

Vương Đạo Đức

Trưởng phòng Cảnh quan

Nguyễn Thị Hảo

KTS Cảnh quan

Lê Tiến Hùng

KTS Cảnh quan

Võ Duy Sơn