Mein Garten thực hiện thiết kế & thi công trọn gói cảnh quan khu nghỉ dưỡng Tomodachi Resort tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội đã đoạt 6 giải thưởng kiến trúc trong nước và quốc tế.

Trong đó gồm giải Nhất Spec Go Green 2018, giải Ashui Công trình xanh của năm 2019, thắng giải Futurarc Green Leadership Awards Singapore 2019, giải Kiến trúc xanh quốc gia 2020, giải Green Good Design Mỹ và mới đây là giải International Architecture Award IAA Chicago 2020.

Dự án được thực hiện với hướng tiếp cận đa dạng sinh học, tôn trọng hiện trạng cây hiện trạng, phát huy ý tưởng bản địa của thiết kế kiến trúc.

Làng Mít tôn trọng và phát huy giá trị của cảnh quan, thảm thực vật, mặt nước hiện có. Sử dụng tối đa vật liệu hữu cơ, nhân công địa phương, là gợi ý cho mô hình phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa, góp phần định dạng hình thái quy hoạch kiến trúc cho khu vực nông thôn mới ngoại thành thủ đô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *