Cây trạng nguyên

$1.00

Người ta còn thường gọi cây trạng nguyên là  cây nhất phẩm hồng. Tên khoa học của nó là Euphorbia pulcherrima.  Nhiều người cho rằng nguồn gốc của nó là từ miền Nam Mexico, châu Phi hay các nước Trung Mỹ. Cây trạng nguyên thuộc lá dạng bụi với thân gỗ nhỏ.