Cây Lộc Vừng

$1.00

Cây lộc vừng hay còn được gọi là chiếc, lộc mưng. Danh pháp khoa học là Barringtonia acutangula, thuộc chi Lộc Vừng. Cây lộc vừng là cây cảnh hoa, cây thân gỗ nhỏ. Đặc biệt chịu hạn tốt có thể trồng ngoài trời làm bóng mát