• Dự án: Cảnh quan Trường Victoria
  • Hạng mục: Cảnh sát quan sát trường học
  • Địa điểm xây dựng: Lô đất TH – 03, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội

 

Xem thêm hình ảnh dự án cảnh quan trường Victoria: