Mein Garten
DỊCH VỤ | CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Mein Garten | Cung cấp giải pháp công nghệ


ÁNH SÁNG NGOẠI THẤT

Ngoại thất là một phần làm nên diện mạo rất riêng của tổng thể công trình cảnh quan, sân vườn. Vấn đề xử lý chiếu sáng cho ngoại thất được xem như là một nghệ thuật.

Xử lý chiếu sáng cho sân vườn, công trình bên ngoài ngôi nhà sẽ được nghiên cứu tư vấn cho khuôn viên của bạn.

 

TƯỚI TỰ ĐỘNG & ĐIỀU KHIỂN TƯỚI

 

Hiểu biết và có kinh nghiệm về hệ thống tưới và điều khiển tưới, chúng tôi đem tới giải pháp quản trị tưới chuyên nghiệp cho: vườn, khu cảnh quan, khu đô thị, nông trại…

DỊCH VỤ KHÁC