Read more about the article Thi công vườn viện Goethe
Mein Garten thi công vườn viện Geothe

Thi công vườn viện Goethe

Mein Garten được lựa chọn để cải tạo khu vườn tại viện Geothe, Hà Nội. Giải pháp thiết kế ngoài cây xanh còn là sân lát đá không dùng bê tông để đảm bảo có thể thoát nước mặt trực tiếp xuống lòng đất - một giải pháp thân thiện môi trường.

Continue ReadingThi công vườn viện Goethe

Mein Garten Showroom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Continue ReadingMein Garten Showroom