Thi công vườn viện Goethe
Mein Garten thi công vườn viện Geothe

Thi công vườn viện Goethe

Mein Garten được lựa chọn để cải tạo khu vườn tại viện Geothe, Hà Nội. Giải pháp thiết kế ngoài cây xanh còn là sân lát đá không dùng bê tông để đảm bảo có thể thoát nước mặt trực tiếp xuống lòng đất - một giải pháp thân thiện môi trường.

Continue Reading Thi công vườn viện Goethe